hosted by
publicationslist.org
    

GSE Publishing


gsepublishers@yopmail.com

e-magazine article

2013
2012
Ν Καλαμπόγιας, Μ Καμποσούλη, Γ Μπουμπάκης, Σ Φαχουρίδη και Δ Δεληκαράογλου (2012)  Χαρτογραφώντας το πεδίο βαρύτητας της Γης ... σε High Definition: Η δορυφορική αποστολή GOCE   Τεύχος 2012_08, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: Nowadays, the problems caused in the environment by the human activities on earth have multiplied to such an extent that their impact is constantly getting worse. For this reason, international efforts have begun in order to deal with this problem in the best way possible. Exactly in this direction moves and the European Space Agency's (European Space Agency, ESA) "Living Planet Programme". This effort is focused around several Earth observation satellite missions, smaller in scope than in the past, but with specific goals and objectives. The ultimate goal is to better understand and gain more detailed knowledge of the natural forces and the various processes of the Earth and the Earth's environment in general, so that to be able to protect the Earth itself, and organize in a better way our lives on it. This effort is to include a total of nine satellite missions, the so-called "Earth Explorers". Two of these missions, were selected in 1999 to mark the beginning of this long-term programme - respectively, the so-called GOCE (Gravity Field and steady-state Ocean Circulation Explorer) and the ADM- Aeolus missions, which have as their main objective, the first to study of Earth's gravity field and the steady-state of the oceans and the other to study the forces occurring in the atmosphere. GOCE is the first among a series of the first six missions already defined by ESA which has the main aim of collecting highly accurate data about the Earth's gravitational field that will help us increase the level our knowledge on various physical phenomena such as earthquakes, internal processes that exist on Earth, activities of volcanoes, the ocean circulation which plays an important role in the energy transported to the whole world, as well as changes in the sea surface and in many other applications. The main product of the mission is expected to be a detailed model of the Earth's geoid which will be calculated with great accuracy (about 1 mgal or 10-5 m/s2 for gravity anomalies and 1-2 cm in the geoid heights) and high spatial resolution (around 100 km or less on a global scale). The previous article presented an overview of the technology, the technical data and the scientific achievements of the two preceding gravity missions, CHAMP and GRACE, which were to study the temporal changes of Earth's gravity field on a global scale and demonstrete how their data would relate to the physical processes occurring inside and at the surface of the planet. In this issue, the discussion is extended further to describe the ongoing mission of the GOCE satellite and outline some of its important results to date. Specifically, the innovative measuring technique being used, the so-called gravity gradiometry will be presented, together with the new images of the Earth's gravitational field that have already been computed from the satellite's data, thus showing, among many other applications, how the accurate recording of the gravity signals is emerging as the key element for tracking and estimating the direction of motion of the ocean currents.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- ΣÏÎ¹Ï Î¼Î­ÏÎµÏ Î¼Î±Ï, Ïα ÏÏοβλήμαÏα ÏÎ¿Ï Î­ÏοÏν δημιοÏÏγηθεί ÏÏο ÏεÏιβάλλον αÏÏ Ïην ανθÏÏÏινη εÏίδÏαÏη εÏÎ¬Î½Ï ÏÏην Îη έÏοÏν ÏολλαÏλαÏιαÏÏεί Ïε Î²Î±Î¸Î¼Ï ÏÎ¿Ï Î¿Î¹ εÏιÏÏÏÏÎµÎ¹Ï ÏοÏÏ ÏÏνεÏÏÏ ÎµÏιδεινÏνονÏαι. Îια Ïο λÏγο αÏÏÏ, Ïε Î´Î¹ÎµÎ¸Î½Î­Ï ÎµÏίÏεδο έÏοÏν ξεκινήÏει ÏÏοÏÏÎ¬Î¸ÎµÎ¹ÎµÏ Î³Î¹Î± Ïην ÏÏο δÏναÏÏν καλÏÏεÏη ανÏιμεÏÏÏιÏη αÏÏÎ¿Ï ÏÎ¿Ï ÏÏοβλήμαÏοÏ. Σε αÏÏήν Ïην καÏεÏθÏνÏη κινείÏαι και η ÎÏÏÏÏαÏκή Î¥ÏηÏεÏία ÎιαÏÏήμαÏÎ¿Ï (European Space Agency, ESA) με Ïο ÏÏÏγÏαμμα "ÎÏνÏανÏÏ Î Î»Î±Î½Î®ÏηÏ" (Living Planet Programme). Το ÏÏÏγÏαμμα αÏÏÏ ÏκοÏεÏει ÏÏην ÏαÏαÏήÏηÏη ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï Î¼Îµ δοÏÏÏοÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î±ÏοÏÏολέÏ, μικÏÏÏεÏÎµÏ Ïε αÏÏ Î±ÏÏÎ­Ï ÏÎ¿Ï ÏαÏελθÏνÏοÏ, αλλά με ÏÏγκεκÏιμένοÏÏ ÏκοÏοÏÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÏÏÏοÏÏ. ÎÏÏÏεÏÎ¿Ï ÏκοÏÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ η καλÏÏεÏη και λεÏÏομεÏέÏÏεÏη γνÏÏη ÏÏν ÏÏÏικÏν δÏνάμεÏν και ÏÏν διαÏÏÏÏν διεÏγαÏιÏν ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¿Ï Î³Î®Î¹Î½Î¿Ï ÏεÏιβάλλονÏÎ¿Ï Î³ÎµÎ½Î¹ÎºÏÏεÏα, οÏÏÏÏ ÏÏÏε να μÏοÏέÏοÏμε να ÏÏοÏÏαÏεÏÏοÏμε Ïην ίδια Ïην Îη, οÏγανÏνονÏÎ±Ï ÎºÎ±Î»ÏÏεÏα Ïην ζÏή εÏÎ¬Î½Ï Ïε αÏÏήν. ΣÏην ÏÏοÏÏάθεια αÏÏή ÏεÏιλαμβάνονÏαι 9 δοÏÏÏοÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î±ÏοÏÏολέÏ, οι "ÎξεÏεÏνηÏÎ­Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï (Earth Explorers)" ÏÏÏÏ ÏαÏακÏηÏιÏÏικά έÏοÏν ονομαÏθεί. Îι δÏο αÏÏ Î±ÏÏÎ­Ï ÏÎ¹Ï Î±ÏοÏÏολέÏ, εÏιλέÏθηκαν Ïο 1999, ÏÏÏε να είναι αÏÏÎ­Ï ÏÎ¿Ï Î¸Î± ÏημαÏοδοÏήÏοÏν Ïην έναÏξη ÏÎ¿Ï Î¼Î±ÎºÏÏÏÎ½Î¿Î¿Ï Î±ÏÏÎ¿Ï ÏÏογÏάμμαÏοÏ. Îι ÏÏγκεκÏÎ¹Î¼Î­Î½ÎµÏ Î´Ïο αÏοÏÏÎ¿Î»Î­Ï Î­ÏοÏν Ïαν κÏÏιο ÏÏÏÏο ÏοÏÏ, αÏενÏÏ Ïην μελέÏη ÏÎ¿Ï Î³Î®Î¹Î½Î¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î²Î±ÏÏÏηÏÎ±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï Î£ÏαθεÏÎ®Ï ÎÏκλοÏοÏÎ¯Î±Ï ÏÏοÏÏ Î©ÎºÎµÎ±Î½Î¿ÏÏ ÎºÎ±Î¹ αÏεÏέÏÎ¿Ï ÏÎ¹Ï Î´ÏÎ½Î¬Î¼ÎµÎ¹Ï ÏÏην αÏμÏÏÏαιÏα - ανÏίÏÏοιÏα, η αÏοÏÏολή GOCE (Gravity Field and steady-state Ocean Circulation Explorer) και η αÏοÏÏολή ADM-Aeolus (Atmosphere Dynamics Mission Aeolus) ÏÏÏÏ Î¿Î½Î¿Î¼Î¬ÏÏηκαν. ΠδιαÏÏημική αÏοÏÏολή GOCE είναι η ÏÏÏÏη ανάμεÏα Ïε ÏÎ¹Ï ÏÏÏÏÎµÏ Î­Î¾Î¹ δοÏÏÏοÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î±ÏοÏÏÎ¿Î»Î­Ï ÏÏν 'ÎξεÏεÏνηÏÏν ÏÎ·Ï ÎηÏ' ÏÎ¿Ï Î­Ïει ÏÏ ÎºÏÏιο ÏÏÏÏο Ïη ÏÏλλογή ÏÏÎ·Î»Î®Ï Î±ÎºÏÎ¯Î²ÎµÎ¹Î±Ï Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î­Î½Ïν για Ïο Ïεδίο βαÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ αÏοÏκοÏεί ÏÏο να καÏαÏέÏοÏμε να αÏξήÏοÏμε Ïο εÏίÏεδο ÏÎ·Ï Î³Î½ÏÏÎ·Ï Î¼Î±Ï Ïε θέμαÏα ÏÏÏÏ Î¿Î¹ ÏειÏμοί, οι εÏÏÏεÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î´Î¹ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÏÏίÏÏανÏαι ÏÏην Îη, Ïα ηÏαίÏÏεια, η Ïκεάνια κÏκλοÏοÏία η οÏοία Ïαίζει ένα ÏημανÏÎ¹ÎºÏ ÏÏλο ÏÏην ενέÏγεια ÏÎ¿Ï Î¼ÎµÏαÏέÏεÏαι Ï' ολÏκληÏο Ïον ÏλανήÏη, οι μεÏÎ±Î²Î¿Î»Î­Ï ÏÎ·Ï Î¸Î±Î»Î¬ÏÏÎ¹Î±Ï ÎµÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¿Î»Î»Î­Ï Î¬Î»Î»ÎµÏ ÎµÏαÏμογέÏ. Το κÏÏιο ÏÏοÏÏν ÏÎ¿Ï Î±Î½Î±Î¼Î­Î½ÎµÏαι να έÏοÏμε αÏÏ Ïην ÏÏγκεκÏιμένη αÏοÏÏολή είναι ένα λεÏÏομεÏÎ­Ï Î¼Î¿Î½Ïέλο γεÏειδοÏÏ Ïο οÏοίο θα είναι ÏÏολογιÏμένο με ÏÎ¿Î»Ï Î¼ÎµÎ³Î¬Î»Î· ακÏίβεια (ÏÎ·Ï ÏÎ¬Î¾Î·Ï ÏÎ¿Ï 1 mGal ή 10-5 m/s2 για Ïην βαÏÏÏηÏα και 1-2 cm για Ïο γεÏειδέÏ) και ÏÏηλή ÏÏÏική ανάλÏÏη (ÏÎ·Ï ÏÎ¬Î¾Î·Ï ÏÏν 100 km ή και λιγÏÏεÏο Ïε ÏαγκÏÏμια κλίμακα. ΣÏο ÏÏοηγοÏμενο άÏθÏο, ÏαÏοÏÏιάÏÏηκε μια γενική εÏιÏκÏÏηÏη ÏÎ·Ï ÏεÏνολογίαÏ, ÏÏν ÏεÏνικÏν ÏαÏακÏηÏιÏÏικÏν και ÏÏν εÏιÏÏημονικÏν εÏιÏεÏγμάÏÏν ÏÏν δÏο ειδικÏν αÏοÏÏολÏν CHAMP και GRACE ÏÎ¿Ï ÏÏοηγήθηκαν για Ïη μελέÏη ÏÏν διαÏÏονικÏν μεÏαβολÏν ÏÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î²Î±ÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï Ïε ÏαγκÏÏμια κλίμακα και ÏÏÏ Î±ÏÏÎ­Ï ÏÏεÏίζονÏαι με ÏÎ¹Ï ÏÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î´Î¹ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÎµÏιÏελοÏνÏαι ÏÏο εÏÏÏεÏÎ¹ÎºÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÏην εÏιÏάνεια ÏÎ¿Ï ÏλανήÏη. ΣÏο ÏαÏÏν ÏεÏÏοÏ, Ïο οÏοίο (ÏÏÏÏ ÎºÎ±Î¹ Ïο ÏÏοηγοÏμενο) βαÏίζεÏαι εν ÏÎ¿Î»Î»Î¿Î¯Ï ÏÏÎ¹Ï ÏÏοÏδαÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÎµÎºÏελέÏÏηκαν ÏÏ Î¼Î­ÏÎ¿Ï ÏÎ¿Ï Î¼Î±Î¸Î®Î¼Î±ÏÎ¿Ï "ÎιÏαγÏγή ÏÏο Îήινο Πεδίο ÎαÏÏÏηÏαÏ" ÏÎ¿Ï Î´Î¹Î´Î¬ÏκεÏαι ÏÏη ΣÎΤÎ/ÎÎΠ, η ÏαÏοÏÏίαÏη εÏεκÏείνεÏαι ÏÏην ÏεÏιγÏαÏή ÏηÏ, ακÏμα Ïε εξέλιξη, αÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï ÏÎ¿Ï Î´Î¿ÏÏÏÏÏÎ¿Ï GOCE. ΣÏγκεκÏιμένα ÏαÏοÏÏιάζονÏαι η ÏÏÏÏοÏοÏιακή ÏεÏνική ÏÏν μεÏÏήÏεÏν ÏÎ¿Ï ÏÏηÏιμοÏοιεί και ÏÎ·Ï Î½Î­Î±Ï ÎµÎ¹ÎºÏÎ½Î±Ï ÏÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î²Î±ÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï ÏÎ¿Ï Î­Ïει ήδη δÏÏει ο δοÏÏÏÏÏÎ¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏÏ, ανάμεÏα Ïε ÏÎ¿Î»Î»Î­Ï Î¬Î»Î»ÎµÏ ÎµÏαÏμογέÏ, η ακÏÎ¹Î²Î®Ï Î±ÏÏή καÏαγÏαÏή ÏÎ·Ï Î²Î±ÏÏÏηÏαÏ, αναδεικνÏεÏαι ÏÏ Î¸ÎµÎ¼ÎµÎ»Î¹ÏÎ´ÎµÏ Î¼Î­Î³ÎµÎ¸Î¿Ï Î³Î¹Î± Ïην ÏαÏακολοÏθηÏη ÏÎ·Ï ÏοÏÎµÎ¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï ÎºÎ±ÏεÏθÏνÏÎ·Ï ÏÎ·Ï ÎºÎ¯Î½Î·ÏÎ·Ï ÏÏν ÏεÏμάÏÏν ÏÏν ÏκεανÏν.
2011
Δ Δεληκαράογλου (2011)  Δοκιμάζοντας επιτυχημένες γεωδαιτικές τεχνικές ... στη Σελήνη   Τεύχος 2011_06, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: On September 10, 2011, onboard a Delta II rocket, NASA launched, after a one-day delay, the twin satellites of the much awaited satellite mission GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). This mission signals once again the presence of man on the Moon, with the main objective to study the internal structure and gravitational field of the nearest planetary companion of the Earth, to renew the human imagination and to inspire the new generation of research scientists toward the implications of the new lunar exploration efforts. The information from the measurements of the Moon's gravity field from the two satellites will be used like X-rays to map the Moon's interior, from crust to core, so that to reveal the moon's subsurface structures and, indirectly, its thermal history. The mission also will answer longstanding questions about Earth's moon and provide scientists a better understanding of how Earth and other rocky planets in the solar system formed. The measurement technique to be used by GRAIL was pioneered by the joint U.S.-German Earth observing Gravity Recovery and Climate Experiment, or GRACE, mission launched in 2002. The Grace satellites measure gravity changes related to the movement of mass within Earth, such as the melting of ice at the poles and changes in ocean circulation.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- ΣÏÎ¹Ï 10 ΣεÏÏεμβÏÎ¯Î¿Ï 2011, ÏÏα ÏλαίÏια ÏÎ¿Ï ÎµÏÏÏÏεÏÎ¿Ï ÏÏογÏάμμαÏÎ¿Ï Discovery, η NASA με Ïην εκÏÏξεÏÏη ÏÏν δίδÏμÏν δοÏÏÏÏÏÏν ÏÎ·Ï Î±ÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) ÏημαÏοδοÏεί για μια ακÏμη ÏοÏά Ïην ÏαÏοÏÏία ÏÎ¿Ï Î±Î½Î¸ÏÏÏÎ¿Ï ÏÏη Σελήνη, με κÏÏιο ÏÏÏÏο, μέÏÏ ÏÎ·Ï Î¼Î­ÏÏηÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï Î²Î±ÏÏÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï ÏηÏ, με ÏÏÏÏοÏÎ±Î½ÎµÎ¯Ï Î»ÎµÏÏομέÏειεÏ, να μελεÏήÏει Ïην εÏÏÏεÏική δομή ÏÎ¿Ï ÏληÏιέÏÏεÏÎ¿Ï ÏλανηÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÏÏνÏÏÏÏÎ¿Ï ÏÎ·Ï ÎηÏ, να ανανεÏÏει Ïην ανθÏÏÏινη ÏανÏαÏία και εμÏνεÏÏει Ïη νέα εÏιÏÏημονική γενιά με ÏÎ¹Ï ÎµÏεÏνηÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏÏοεκÏάÏÎµÎ¹Ï ÏÎ·Ï Î½Î­Î±Ï Î±ÏÏÎ®Ï ÏÎµÎ»Î·Î½Î¹Î±ÎºÎ®Ï ÎµÎ¾ÎµÏεÏνηÏηÏ. Îι ÏληÏοÏοÏÎ¯ÎµÏ Î±ÏÏ ÏοÏÏ Î´Ïο δοÏÏÏÏÏοÏÏ Î³Î¹Î± Ïο ÏÎµÎ»Î·Î½Î¹Î±ÎºÏ Ïεδίο βαÏÏÏηÏÎ±Ï Î¸Î± ÏÏηÏιμοÏοιηθοÏν για να 'ακÏινογÏαÏήÏοÏν' Ïο εÏÏÏεÏÎ¹ÎºÏ ÏÎ·Ï Î£ÎµÎ»Î®Î½Î·Ï, αÏÏ Ïο ÏÎ»Î¿Î¹Ï Î¼Î­ÏÏι Ïον ÏÏÏήνα, για να αÏοκαλÏÏοÏν κάÏÏ Î±ÏÏ Ïην εÏιÏάνεια Ïην εδαÏομηÏανική δομή και, έμμεÏα, Ïη θεÏμική ιÏÏοÏία ÏηÏ. Îε Ïον ÏÏÏÏο αÏÏÏ, η αÏοÏÏολή αναμένεÏαι να αÏανÏήÏει Ïε μακÏοÏÏÏÎ½Î¹ÎµÏ ÎµÏÏÏήÏÎµÎ¹Ï ÏÏεÏικά με Ïη ÏÏέÏη ÏÎ·Ï Î£ÎµÎ»Î®Î½Î·Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï ÎηÏ, δίνονÏÎ±Ï ÏÏοÏÏ ÎµÏιÏÏÎ®Î¼Î¿Î½ÎµÏ Ïην εÏκαιÏία καλÏÏεÏÎ·Ï ÎºÎ±ÏανÏηÏÎ·Ï ÏÎ¿Ï ÏÏÏ ÏÏημαÏίÏÏηκαν η Îη και οι άλλοι βÏαÏÏÎ´ÎµÎ¹Ï ÏλανήÏÎµÏ ÏÏο Î·Î»Î¹Î±ÎºÏ Î¼Î±Ï ÏÏÏÏημα. Î ÏεÏνική ÏÎ¿Ï Î¸Î± ÏÏηÏιμοÏοιηθεί για ÏÎ¹Ï Î¼ÎµÏÏήÏÎµÎ¹Ï ÏÎ¿Ï ÏÎµÎ»Î·Î½Î¹Î±ÎºÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î²Î±ÏÏÏηÏÎ±Ï ÎµÏαÏμÏÏÏηκε ÏÏÏÏοÏοÏιακά, ÏÏην αÏÏ ÎºÎ¿Î¹Î½Î¿Ï Î±ÏÏ ÏÎ¹Ï ÎΠΠκαι Ïη ÎεÏμανία, δοÏÏÏοÏική αÏÏÏÏολή GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) γÏÏÏ Î±ÏÏ Ïη Îη, η οÏοία ξεκίνηÏε Ïο 2002 και ÏÏνεÏίζεÏαι εÏιÏÏÏÏÏ Î¼Î­ÏÏι ÏήμεÏα εÏιÏÏέÏονÏÎ±Ï Ïη μελέÏη ÏÏν αλλαγÏν ÏÎ¿Ï ÏÏεÏίζονÏαι με Ïην κίνηÏη ÏÎ·Ï Î¼Î¬Î¶Î±Ï ÏÏο εÏÏÏεÏÎ¹ÎºÏ ÏÎ·Ï ÎηÏ, ÏÏÏÏ Î· Ïήξη ÏÏν ÏάγÏν ÏÏοÏÏ ÏÏλοÏÏ ÎºÎ±Î¹ οι μεÏÎ±Î²Î¿Î»Î­Ï ÏÏην Ïκεάνια κÏκλοÏοÏία.
Δ Κιτσάκης, Μ Βακαλοπούλου και Δ Δεληκαράογλου (2011)  Χαρτογραφώντας το πεδίο βαρύτητας της Γης ... σε High Definition: Η δορυφορική αποστολή GRACE   ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011, [e-magazine article]  
Abstract: From the start of the gravity mission GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) in 2002, three strong earthquakes made their presence felt in the satellites: the Sumatra earthquake in 2004 which after Christmas day had caused the large tsunami in the Indian Ocean, the earthquake in Chile in 2010 (magnitude 8.8) and the Japan earthquake of magnitude 8.9 in March 2011, with the great death toll and damage caused by the huge tsunami that followed and the strong aftershock that caused the nuclear accident in Fukushima. The twin GRACE satellites, are part of a series of sophisticated geodetic satellites whose main objective is to map the Earth's gravitational field with unprecedented accuracy, global coverage and resolution. Prior to these two satellites, in 2000, the (CHAllenging Mini-Satellite Payload) or CHAMP opened the way and it was followed in 2009 by a new, more sophisticated mission aimed at more precise mapping of the gravitational field of the planet with the satellite GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). The gravitational field of Earth is not static. Any redistribution of the mass of the planet - which may be caused by rain, floods, melting glaciers and earthquakes - lead to such change. The twin satellites in the GRACE mission, which are known among scientists with the nicknames "Tom" and "Jerry", have confirmed this with their measurements which showed that such changes affected their orbital motion, and hence giving scientists the opportunity to detect them by "monitoring" the changes in the distance-in-space between the two spacecraft. This article presents an overview of the new technology, the technical characteristics and the scientific achievements of the GRACE mission, and briefly also of the CHAMP mission, and how they allowed us to study the temporal changes in the gravitational field of Earth on a global scale and how these relate to natural the processes taking place in the interior and the surface of the planet. In the next issue, this overview will be extended to describe the ongoing GOCE mission, the innovative sensor fusion techniques being used to produce the new views of the gravitational field of Earth based on the first two years data and how, among many other applications, the satellite is showing that the precise mapping of the gravity field is emerging as a key element for monitoring the progress and direction of movement of ocean currents. It is shown briefly that the key factors which contributed to the significant progress made since the second half of the last century were due to the advancement of observing techniques for forecasting the behavior of the seas which increased our capability to collect continuous observations of the ocean (and atmosphere), especially after the development of advance geodetic satellite technologies, such as satellite altimetry, and how these data led to the understanding of the dynamics of the ocean.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- ÎÏÏ Ïην έναÏξη ÏÎ¿Ï ÏειÏάμαÏÎ¿Ï GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) Ïο 2002, ÏÏÎµÎ¹Ï Î¹ÏÏÏÏÎ­Ï ÏειÏÎ¼Î¹ÎºÎ­Ï Î´Î¿Î½Î®ÏÎµÎ¹Ï Î­ÎºÎ±Î½Î±Î½ αιÏθηÏή Ïην ÏαÏοÏÏία ÏοÏÏ ÏÏοÏÏ Î´Î¿ÏÏÏÏÏοÏÏ: ο ÏειÏμÏÏ ÏÎ·Ï Î£Î¿ÏμάÏÏÎ±Ï Ïο 2004 ÏÎ¿Ï Ïην εÏομένη ÏÏν ΧÏιÏÏοÏγέννÏν είÏε ÏÏοκαλέÏει Ïο μεγάλο ÏÏοÏνάμι ÏÏον ÎÎ½Î´Î¹ÎºÏ ÏκεανÏ, ο ÏειÏμÏÏ ÏÎ·Ï Î§Î¹Î»Î®Ï Ïο 2010 (μεγέθοÏÏ 8.8) και ο ÏειÏμÏÏ Î¼ÎµÎ³Î­Î¸Î¿ÏÏ 8.9 ÏÎ·Ï ÎαÏÏÎ½Î¯Î±Ï Ïον ÎάÏÏιο ÏÎ¿Ï 2011, με Ïο μεγάλο ÏÏοÏνάμι ÏÎ¿Ï Î±ÎºÎ¿Î»Î¿ÏθηÏε και Ïον ιÏÏÏÏÏ Î¼ÎµÏαÏειÏÎ¼Ï ÏÏοξένηÏε Ïο ÏÏÏÎ·Î½Î¹ÎºÏ Î±ÏÏÏημα ÏÏο Fukushima. Îι δίδÏμοι δοÏÏÏÏÏοι ÏÎ·Ï Î±ÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï GRACE, αÏοÏελοÏν μέÏÎ¿Ï Î¼Î¹Î±Ï ÏειÏÎ¬Ï ÏÏεÏÏÏγÏÏονÏν γεÏδαιÏικÏν δοÏÏÏÏÏÏν με κÏÏιο ÏÏÏÏο να ÏαÏÏογÏαÏήÏοÏν Ïο Ïεδίο βαÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï Î¼Îµ ÏÏÏÏÏγνÏÏη ακÏίβεια, ÏαγκÏÏμια κάλÏÏη και διακÏιÏική ικανÏÏηÏα. ÎίÏε ÏÏοηγηθεί, Ïο 2000, ο δοÏÏÏÏÏÎ¿Ï CHAMP (CHAllenging Mini-Satellite Payload) και ακολοÏθηÏε Ïο 2009 μια μια νέα, Ïιο εξελιγμένη αÏοÏÏολή για μια ακÏμη ακÏιβέÏÏεÏη ÏαÏÏογÏάÏηÏη ÏÎ¿Ï Î²Î±ÏÏÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï ÏÎ¿Ï ÏλανήÏη με Ïο δοÏÏÏÏÏο GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). Το βαÏÏÏÎ¹ÎºÏ Ïεδίο ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï Î´ÎµÎ½ είναι ÏÏαÏικÏ. ÎÏοιαδήÏοÏε ανακαÏανομή ÏÏη μάζα ÏÎ¿Ï ÏλανήÏη - κάÏι Ïο οÏοίο μÏοÏεί να ÏÏοκληθεί αÏÏ ÏÎ¹Ï ÏιονοÏÏÏÏειÏ, ÏÎ¹Ï ÏλημμÏÏεÏ, Ïο λιÏÏιμο ÏÏν ÏάγÏν αλλά και ÏοÏÏ ÏειÏμοÏÏ - εÏιÏέÏει Ïε αÏÏÏ Î¼ÎµÏαβολέÏ. Îι δίδÏμοι δοÏÏÏÏÏοι ÏÎ·Ï Î±ÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï GRACE, ÏÎ¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ γνÏÏÏοί ÏÏοÏÏ ÎµÏιÏÏημονικοÏÏ ÎºÏκλοÏÏ Î¼Îµ Ïα ÏαÏαÏÏοÏκλια ÏοÏÏ ÏÏ "Tom" και "Jerry", Ïο εÏιβεβαίÏÏαν με ÏÎ¹Ï Î¼ÎµÏÏήÏÎµÎ¹Ï ÏοÏÏ Î¿Î¹ οÏÎ¿Î¯ÎµÏ Î­Î´ÎµÎ¹Î¾Î±Î½ ÏÏι οι μεÏÎ±Î²Î¿Î»Î­Ï Î±ÏÏÎ­Ï ÎµÏηÏέαÏαν Ïην ÏοÏεία ÏÏν δÏο δοÏÏÏÏÏÏν ÏÏην ÏÏοÏιά ÏοÏÏ, δίνονÏÎ±Ï ÏÏοÏÏ ÎµÏιÏÏÎ®Î¼Î¿Î½ÎµÏ Ïη δÏναÏÏÏηÏα να ÏÎ¹Ï ÎºÎ±ÏαγÏάÏοÏν και να ÏÎ¹Ï Î¼ÎµÎ»ÎµÏήÏοÏν "μεÏÏÏνÏαÏ" ÏÎ¹Ï Î±Î»Î»Î±Î³Î­Ï ÏÎ¿Ï ÏημειÏνονÏαι ÏÏην αÏÏÏÏαÏη μεÏÎ±Î¾Ï ÏÏν δÏο διαÏÏημικÏν ÏκαÏÏν. ΣÏο ÏÏγκεκÏιμένο άÏθÏο, Ïο οÏοίο βαÏίζεÏαι εν ÏÎ¿Î»Î»Î¿Î¯Ï ÏÏÎ¹Ï ÏÏοÏδαÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÎµÎºÏελέÏÏηκαν ÏÏ Î¼Î­ÏÎ¿Ï ÏÎ¿Ï Î¼Î±Î¸Î®Î¼Î±ÏÎ¿Ï "ÎιÏαγÏγή ÏÏο Îήινο Πεδίο ÎαÏÏÏηÏαÏ" ÏÎ¿Ï Î´Î¹Î´Î¬ÏκεÏαι ÏÏη ΣÎΤÎ/ÎÎΠ, ÏαÏοÏÏιάζεÏαι μια εÏιÏκÏÏηÏη ÏÎ·Ï ÏεÏνολογίαÏ, ÏÏν ÏεÏνικÏν ÏαÏακÏηÏιÏÏικÏν και ÏÏν εÏιÏÏημονικÏν εÏιÏεÏγμάÏÏν ÏÏν αÏοÏÏολÏν CHAMP και GRACE για Ïη μελέÏη ÏÏν διαÏÏονικÏν μεÏαβολÏν ÏÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î²Î±ÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï Ïε ÏαγκÏÏμια κλίμακα και ÏÏÏ Î±ÏÏÎ­Ï ÏÏεÏίζονÏαι με ÏÎ¹Ï ÏÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î´Î¹ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÎµÏιÏελοÏνÏαι ÏÏο εÏÏÏεÏÎ¹ÎºÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÏην εÏιÏάνεια ÏÎ¿Ï ÏλανήÏη. ΣÏο εÏÏμενο ÏεÏÏοÏ, η ÏαÏοÏÏίαÏη θα εÏεκÏαθεί ÏÏην ÏεÏιγÏαÏή ÏÎ·Ï Î±ÎºÏμα Ïε εξέλιξη αÏοÏÏÎ¿Î»Î®Ï ÏÎ¿Ï Î´Î¿ÏÏÏÏÏÎ¿Ï GOCE, ÏÎ·Ï ÏÏÏÏοÏοÏÎ¹Î±ÎºÎ®Ï ÏεÏÎ½Î¹ÎºÎ®Ï ÏÏν μεÏÏήÏεÏν ÏÎ¿Ï ÏÏηÏιμοÏοιεί και ÏÎ·Ï Î½Î­Î±Ï ÎµÎ¹ÎºÏÎ½Î±Ï ÏÎ¿Ï ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î²Î±ÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ·Ï ÎÎ·Ï ÏÎ¿Ï Î­Ïει ήδη δÏÏει και ÏÏÏ, ανάμεÏα Ïε ÏÎ¿Î»Î»Î­Ï Î¬Î»Î»ÎµÏ ÎµÏαÏμογέÏ, η ακÏÎ¹Î²Î®Ï Î±ÏÏή καÏαγÏαÏή ÏÎ·Ï Î²Î±ÏÏÏηÏαÏ, αναδεικνÏεÏαι ÏÏ Î¸ÎµÎ¼ÎµÎ»Î¹ÏÎ´ÎµÏ Î¼Î­Î³ÎµÎ¸Î¿Ï Î³Î¹Î± Ïην ÏαÏακολοÏθηÏη ÏÎ·Ï ÏοÏÎµÎ¯Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ·Ï ÎºÎ±ÏεÏθÏνÏÎ·Ï ÏÎ·Ï ÎºÎ¯Î½Î·ÏÎ·Ï ÏÏν ÏεÏμάÏÏν ÏÏν ÏκεανÏν.
Β Γκίκας (2011)  Παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς μεταλλικών κατασκευών με χρήση ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού (RTS)   Τεύχος 2011_05, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: The systematic monitoring and analysis of the dynamic behavior of metallic structures against seismic action, alternating loads of wind, snow and temperature variations of the environment is a key factor for their safe operation. Traditionally, determination of the kinematic characteristics of a structure is achieved indirectly by using various sensors such as accelerometers and gradiometers. In recent years the application of positioning systems like GPS (Global Positioning System) have demonstrated the capabilities and contributions of geodetic methods to monitor the dynamic behavior of metallic structures and other infrastructure works. Furthermore, recent developments in the technology of modern geodetic stations with automatic target recognition and tracking (Tracking Total Stations) make conventional surveying methods to be a reliable, alternative method for recording the kinematic characteristics of such structures.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- Î ÏÏÏÏημαÏική ÏαÏακολοÏθηÏη και ανάλÏÏη ÏÎ·Ï Î´ÏÎ½Î±Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÏÏμÏεÏιÏοÏÎ¬Ï ÏÏν μεÏαλλικÏν καÏαÏκεÏÏν ένανÏι ÏειÏÎ¼Î¹ÎºÎ®Ï Î´ÏάÏηÏ, ÏÏν εναλλαÏÏÏμενÏν ÏοÏÏίÏεÏν ÏÎ¿Ï Î±Î½Î­Î¼Î¿Ï, ÏÎ¿Ï ÏÎ¹Î¿Î½Î¹Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏν μεÏαβολÏν ÏÎ·Ï Î¸ÎµÏμοκÏαÏÎ¯Î±Ï ÏÎ¿Ï ÏεÏιβάλλονÏÎ¿Ï Î±ÏοÏελεί βαÏική ÏÏοÏÏÏθεÏη για Ïην αÏÏαλή λειÏοÏÏγία ÏοÏÏ. ΠαÏαδοÏιακά, ο ÏÏοÏδιοÏιÏμÏÏ ÏÏν κινημαÏικÏν ÏαÏακÏηÏιÏÏικÏν Î¼Î¹Î±Ï ÎºÎ±ÏαÏκεÏÎ®Ï ÎµÏιÏÏγÏάνεÏαι με έμμεÏο ÏÏÏÏο με ÏÏήÏη αιÏθηÏήÏÏν, ÏÏÏÏ ÎµÏιÏαÏÏνÏιÏμεÏÏα και κλιÏίμεÏÏα. Τα ÏελεÏÏαία ÏÏÏνια η εÏαÏμογή ÏÎ¿Ï ÏÏÏÏήμαÏÎ¿Ï GPS (Global Positioning System) Ïε ÏÏεÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎµÏαÏÎ¼Î¿Î³Î­Ï ÎºÎ±Ïέδειξε ÏÎ¹Ï Î´ÏναÏÏÏηÏÎµÏ ÎºÎ±Î¹ Ïη ÏÏνειÏÏοÏά ÏÏν γεÏδαιÏικÏν μεθÏδÏν ÏÏην ÏαÏακολοÏθηÏη ÏÎ·Ï Î´ÏÎ½Î±Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÏÏμÏεÏιÏοÏÎ¬Ï ÏÏν μεÏαλλικÏν έÏγÏν. ΠαÏάλληλα, οι ÏÏÏÏÏαÏÎµÏ ÎµÎ¾ÎµÎ»Î¯Î¾ÎµÎ¹Ï ÏÏην ÏεÏνολογία ÏÏν ÏÏγÏÏονÏν γεÏδαιÏικÏν ÏÏαθμÏν αÏÏÏμαÏÎ·Ï Î±Î½Î±Î³Î½ÏÏιÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ ÏαÏακολοÏθηÏÎ·Ï ÏÏÏÏÎ¿Ï (Tracking Total Stations) καθιÏÏοÏν ÏÎ¹Ï ÏÏμβαÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î³ÎµÏδαιÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î¼ÎµÎ¸ÏδοÏÏ Î¼Î¹Î± αξιÏÏιÏÏη, εναλλακÏική μέθοδο για Ïην καÏαγÏαÏή ÏÏν κινημαÏικÏν ÏαÏακÏηÏιÏÏικÏν ανÏίÏÏοιÏÏν καÏαÏκεÏÏν.
Θ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, Ε ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Χ ΑΛΕΥΡΑΣ, Γ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ, Σ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ ΔΗΜΟΥ, Χ -Μ ΚΟΓΕΩΡΓΟΣ, Θ ΜΕΞΗΣ, Θ ΜΠΙΡΗΣ, Ε ΜΠΟΥΣΙΑΣ-ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Κ ΝΤΑΛΟΥΚΑ, Ε ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Π ΠΟΥΛΙΔΗΣ, Λ ΣΠΥΡΟΥ, Β ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, Μ -Α ΤΖΑΡΙΑ, Ε ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ, ΦΙΛΛΙΠΑΣ, κ α ι Δ Δεληκαράογλου (2011)  Δορυφόροι αλτιμετρίας εντοπίζουν "Hotspots" για την πιθανή εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας   Τεύχος 2011_02, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: The technique of satellite altimetry is used as a geodetic tool mainly for the systematic study of the dynamic state of the sea surface (e.g., tides, currents, waves), as well as to determine the marine geoid in the oceanic and open seas areas. The students of the Higher Geodesy Laboratory of the Department of Surveying Engineering, National Technical University of Athens, as part of the requirements for the course "Introduction to Earth's Gravity Field", during the fall semester of the academic year 2010-11, studied the role of satellite altimetry in a different application: that is, how to use it as a diagnostic tool to identify marine areas with the potential for the exploitation of wave energy in the Greek seas. Their tests with weekly samples of satellite altimetry data showed that it is possible to identify and propose areas where appropriate installation of wave energy harvesting facilities. The need for more extensive such studies, is readily understood if one considers the importance of utilizing more renewable energy resources today. The wave energy together with other clean energey resources such as wind, solar, geothermal, etc. form an inexhaustible renewable energy resource which is very friendly to the environment. If we consider our country's efforts to enter the global energy saving networks, and the fact that Greece is surrounded by extensive coastlines and a large marine space we can easily understand the economic, social and political importance of exploiting this abundant energy resource. A summary of the most representative results of the student's quick evaluations reveal how the altimetry carrying satellites "detect" wave energy hotspots in the Greek seas are presented in the following pages.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- Î ÏεÏνική ÏÎ·Ï Î´Î¿ÏÏÏοÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î±Î»ÏιμεÏÏίαÏ, ÏÏ Î³ÎµÏδαιÏÎ¹ÎºÏ ÎµÏγαλείο ÏÏηÏιμοÏοιείÏαι κÏÏίÏÏ Î³Î¹Î± Ïη ÏÏÏÏημαÏική μελέÏη ÏÎ·Ï Î´ÏÎ½Î±Î¼Î¹ÎºÎ®Ï ÎºÎ±ÏάÏÏαÏÎ·Ï ÏÎ·Ï Î¸Î±Î»Î¬ÏÏÎ¹Î±Ï ÎµÏιÏÎ¬Î½ÎµÎ¹Î±Ï (Ï.Ï. ÏαλίÏÏοιεÏ, κÏμαÏα), καθÏÏ ÎµÏίÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ για Ïον ÏÏολογιÏÎ¼Ï ÏÎ¿Ï Î¸Î±Î»Î¬ÏÏÎ¹Î¿Ï Î³ÎµÏειδοÏÏ. Îι ÏÏοÏδαÏÏÎ­Ï ÏÎ¿Ï ÏαÏακολοÏθηÏαν Ïο μάθημα "ÎιÏαγÏγη ÏÏο Îήινο Πεδίο ÎαÏÏÏηÏαÏ" ÏÎ¿Ï ÏειμεÏÎ¹Î½Î¿Ï ÎµÎ¾Î±Î¼Î®Î½Î¿Ï Î³Î¹Î± Ïο ακαδ. έÏÎ¿Ï 2010-11, μελέÏηÏαν Ïο ÏÏλο ÏÎ·Ï Î´Î¿ÏÏÏοÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î±Î»ÏιμεÏÏÎ¯Î±Ï Ïε μια διαÏοÏεÏική εÏαÏμογή: ÏÏ Î´Î¹Î±Î³Î½ÏÏÏÎ¹ÎºÏ ÎµÏγαλείο για Ïον ενÏοÏιÏÎ¼Ï Î¸Î±Î»Î¬ÏÏιÏν ÏεÏιοÏÏν με διαÏαινÏÎ¼ÎµÎ½ÎµÏ Î´ÏναÏÏÏηÏÎµÏ ÎµÎºÎ¼ÎµÏάλλεÏÏÎ·Ï ÏÎ·Ï ÎºÏμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎµÎ½Î­ÏÎ³ÎµÎ¹Î±Ï ÏÏÎ¹Ï ÎµÎ»Î»Î·Î½Î¹ÎºÎ­Ï Î¸Î¬Î»Î±ÏÏεÏ, με βάÏει Ïα μεγέθη ÏÎ·Ï ÏεÏνικά εÏικÏÎ®Ï ÏαÏαγÏÎ¼ÎµÎ½Î·Ï ÎµÎ½Î­ÏÎ³ÎµÎ¹Î±Ï ÏÎ¿Ï ÏÏοκÏÏÏει αÏÏ Ïην εÏεξεÏγαÏία δεδομένÏν ÏÎ¿Ï ÏημανÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÏÏοÏÏ ÏÏν κÏμάÏÏν ÏÎ¿Ï ÏαÏέÏοÏν οι αλÏιμεÏÏικοί δοÏÏÏÏÏοι. ΣÏα ÏλαίÏια αÏÏÏν ÏÏν αναλÏÏεÏν αναδείÏθηκε ÏÏι είναι δÏναÏÏν θα ÏÏοÏαθοÏν ÏÏγκεκÏÎ¹Î¼Î­Î½ÎµÏ ÏεÏιοÏÎ­Ï ÏÏÎ¿Ï ÎµÎ½Î´ÎµÎ¯ÎºÎ½ÏÏαι η εγκαÏάÏÏαÏη μονάδÏν εκμεÏάλεÏÏÎ·Ï ÏÎ·Ï ÎºÏμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎµÎ½Î­ÏγειαÏ. ΠαναγκαιÏÏηÏα εκÏÏνηÏÎ·Ï ÎµÎºÏενέÏÏεÏÏν ÏαÏÏμοιÏν μελεÏÏν, γίνεÏαι άμεÏα καÏανοηÏή εάν αναλογιÏÏεί ÎºÎ±Î½ÎµÎ¯Ï Ïην ÏημαÏία ÏÏν ενεÏγειακÏν ÏÏÏÏν ÏήμεÏα, ιδιαίÏεÏα για Ïα νηÏιά ÏÎ·Ï ÏÏÏαÏ. ΠκÏμαÏική ενέÏγεια αÏοÏελεί μαζί με Ïην αιολική, Ïην ηλιακή, Ïην γεÏθεÏμική κÏλ μία μοÏÏή ανεξάνÏληÏÎ·Ï Î±Î½Î±Î½ÎµÏÏÎ¹Î¼Î·Ï ÎµÎ½Î­ÏÎ³ÎµÎ¹Î±Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¿Î»Ï ÏÎ¹Î»Î¹ÎºÎ®Ï Î³Î¹Î± Ïο ÏεÏιβάλλον. Îν λάβοÏμε ÏÏÏÏη Î¼Î±Ï ÎºÎ±Î¹ Ïο ενεÏÎ³ÎµÎ¹Î±ÎºÏ Î¹ÏοζÏγιο ÏÎ·Ï ÏÏÏÎ±Ï Î¼Î±Ï, αλλά και Ïο γεγονÏÏ ÏÏι η Îλλάδα είναι μία ÏÏÏα με εκÏεÏÎ±Î¼Î­Î½ÎµÏ Î±ÎºÏογÏÎ±Î¼Î¼Î­Ï Î­Î½Î± ÏÎ¿Î»Ï Î¼ÎµÎ³Î¬Î»Î¿ ÏοÏοÏÏÏ Î¸Î±Î»Î¬ÏÏÎ¹Î¿Ï ÏÏÏÎ¿Ï Î¼ÏοÏοÏμε να καÏαλάβοÏμε Ïην οικονομική, κοινÏνική και ÏολιÏική ÏημαÏία ÏÎ·Ï ÎµÎºÎ¼ÎµÏάλλεÏÏÎ·Ï Î±ÏÏÎ®Ï ÏÎ·Ï Î¬ÏÎ¸Î¿Î½Î·Ï ÏÎ·Î³Î®Ï ÎµÎ½Î­ÏγειαÏ. ΣÏÏÏÎ¿Ï ÏÎ·Ï Î¼ÎµÎ»Î­ÏÎ·Ï ÏÏν ÏÏοÏδαÏÏÏν, μέÏÏ ÏÎ·Ï Î´ÎµÎ¹Î³Î¼Î±ÏοληÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î±Î½Î¬Î»ÏÏÎ·Ï Î±Î»ÏιμεÏÏικÏν δεδομένÏν, ήÏαν η διεξαγÏγή ÏÏν ÏÏÏÏÏν ÏÏμÏεÏαÏμάÏÏν για Ïην καθιέÏÏÏη και αξιοÏοίηÏη ÏÎ·Ï ÎºÏμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎµÎ½Î­ÏÎ³ÎµÎ¹Î±Ï ÏÏ ÎµÎ½Î±Î»Î»Î±ÎºÏική και ÏεÏιβαλλονÏικά Ïιλική μοÏÏή ενέÏγειαÏ, με ÏÏηÏιμοÏοίηÏη ÏÏν Ïλέον ÏÏγÏÏονÏν ÏεÏνολογιÏν.
Γεωργία Κατσιγιάννη (2011)  Διαφαινόμενες νέες προοπτικές από τη συνδυασμένη χρήση των επερχόμενων συστημάτων GNSS για κινηματικές εφαρμογές στον ελληνικό χώρο   Τεύχος 2011_03, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: The purpose of this thesis is the study and comparison of present and future Global Navigation Satellite Systems (GNSS). More specifically, the study is focused on the GPS (Global Navigation Satellite System), Galileo and EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) systems which are compared in terms of their performance with respect to the conditions of satellite visibility, the dilution of precision (DOP), the level of Navigation System Precision (NSP) and system integrity. For this purpose several tracks of kinematic users were studied, using different means of transportation over the territory of Greece.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- ΠαÏÏδοÏη ÏÏν ΠαγκÏÏμιÏν ÎοÏÏÏοÏικÏν ΣÏÏÏημάÏÏν ÎνÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ΠλοήγηÏÎ·Ï (GNSS) μÏοÏεί να ÏÏοÏδιοÏιÏÏεί ÏοÏοÏικά αÏÏ Ïη διαθεÏιμÏÏηÏα, Ïην ακÏίβεια και Ïην αξιοÏιÏÏία ÏοÏÏ. Σε ÏÏέÏη με ÏÎ¹Ï ÏημεÏÎ¹Î½Î­Ï Î´ÏναÏÏÏηÏÎµÏ ÏÎ¿Ï ÏαÏέÏει κÏÏίÏÏ Ïο αμεÏÎ¹ÎºÎ±Î½Î¹ÎºÏ ÏÏÏÏημα GPS, και με ÏημανÏική ÏÏνειÏÏοÏά αÏÏ Ïο ÏÏÏÎ¹ÎºÏ ÏÏÏÏημα GLONASS, ÏÏα εÏÏμενα λίγα ÏÏÏνια, Ïε ÏαγκÏÏμιο εÏίÏεδο, οι ÏημανÏικÏÏεÏÎµÏ ÎµÎ¾ÎµÎ»Î¯Î¾ÎµÎ¹Ï ÏÎ¿Ï Î±Î½Î±Î¼Î­Î½Î¿Î½Ïαι να εÏηÏεάÏοÏν ÏÎ¹Ï ÎµÏαÏÎ¼Î¿Î³Î­Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÏλοήγηÏÎ·Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ο εκÏÏγÏÏονιÏμÏÏ ÏÎ¿Ï GPS και η ÏλήÏÎ·Ï Î±Î½Î¬ÏÏÏξη ÏÎ¿Ï ÏÏÏÏήμαÏÎ¿Ï GALILEO αÏÏ Ïην ÎÏÏÏÏαÏκή ÎνÏÏη. ΣÏο ÎÏγαÏÏήÏιο ÎνÏÏεÏÎ·Ï ÎεÏδαιÏίαÏ, ÏÏÏÏÏαÏα ÏÏα ÏλαίÏια Î¼Î¹Î±Ï ÎιÏλÏμαÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎÏγαÏÎ¯Î±Ï ÏεÏαÏÏθηκε μια εκÏεÏαμένη ÏειÏά ÏÏοÏομοιÏÏεÏν με ÏκοÏÏ Ïη μελέÏη εÏιδÏÏεÏν ÏÏν ÏÏÏÏημάÏÏν GNSS για εÏαÏÎ¼Î¿Î³Î­Ï ÎºÎ¹Î½Î·Î¼Î±ÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÏÏον ÎµÎ»Î»Î·Î½Î¹ÎºÏ ÏÏÏο. ΠμελέÏη εÏÏίαÏε ÏÏα ÏÏέÏονÏα και Ïα μελλονÏικά δοÏÏÏοÏικά ÏÏÏÏήμαÏα GNSS (GPS, EGNOS και GALILEO ανÏίÏÏοιÏα) και αναλÏθηκε η αÏÏδοÏή ÏοÏÏ Î±Î½Î±ÏοÏικά με ÏÎ¹Ï ÏÏÎ½Î¸Î®ÎºÎµÏ Î¿ÏαÏÏÏηÏÎ±Ï ÏÏν δοÏÏÏÏÏÏν, Ïη γεÏμεÏÏική ακÏίβεια, Ïα εÏίÏεδα ÏλοήγηÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ ακεÏαιÏÏηÏÎ±Ï Î³Î¹Î± Ïο εκάÏÏοÏε ÏÏÏÏημα ή Ïο ÏÏνδÏαÏÎ¼Ï ÏοÏÏ.
Κ Ζαφείρης, Γ Σουρής και Δ Δεληκαράογλου (2011)  GPS Υπηρεσίες PPP: Ανάλυση μετρήσεων γρήγορα, εύκολα, αξιόπιστα, ΔΩΡΕΑΝ!!!   Τεύχος 2011_04, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: Establishing geodetic control networks for the purpose of serving various applications has been proven in practice that can be a costly task, even with the use of satellite positioning systems like GPS, EGNOS and GLONASS today or/and GALILEO in the near future. The main reason for the considerable costs is that such tasks require the deployment of multiple receivers in the field, so that to acquire simultaneous satellite measurements at many points which are needed in order to provide high accuracy. Moreover, the field work is followed by lengthy computational procedures which are required for the careful treatment of the collected observations. This computational procedure, in turn, it is necessary to be carried out by experienced personnel in the use of appropriate, usually complex, software which has to be of high standards so that to ensure accuracy and reliability of the results. Even with the use of the various services currently offered by various providers of Virtual Reference Stations networks (VRS Networks), such as the Hellenic Positioning System (HEPOS), while facilitating the necessary computational procedures, the cost can be quite high (e.g. because of subscription charges and service fees for the use of the services offered by the providers of such networks, extra charges associated with the downloading of needed data files from real or virtual network stations, etc.). However, it is now possible to utilize one of the many available nowadays free Online Services providing analysis of GPS measurements. The analyses of GPS data by these online services are based on a technique known as Precise Point Positioning (PPP). These services provide accurate results after processing the available measurements from a single (usually dual frequency) receiver operated by a single person in the field. The analysis of the measurements, in this case, does not require any specialized staff familiar with any special software, but only an internet connection in order to download the GPS measurement files to the Online Service. The only requirement are: the format of the files of the field measurements to be in one of the internationally accepted standards for GPS data exchange, such as the conventional RINEX or the Hatanaka Compact RINEX format, and to have an internet connection in order to upload the GPS measurement files to the Online Service. Typically, the results from the adjustment of the measurements uploaded to the Online Service are sent almost immediately (e.g. within a few minutes, depending on the file size) to the email address specified by the user. In order to demonstrate the ease of use and the capabilities of using the PPP technique through such an Online Service, we have selected a real geodetic network of nine points, which is part of network of permanent GPS stations installed and operated by the Institute of Geodynamics, National Observatory of Athens. The GPS data collected at these stations are available in daily files through NOA's web site at http://www.gein.noa.gr/gps.html. Using data from these stations, from different days and different durations of measurement sessions, we have looked at different aspects related to the PPP results obtained through an Online Service (e.g. solution convergence, repeatability) and came up with valuable conclusions regarding the possibilities and benefits of using these new techniques, which are particularly attractive and beneficial in cases whereby there is a need to establish geodetic networks in areas where there are no available networks of permanent stations GNSS (e.g. in remote areas) or where the existing geodetic infrastructure does not allow the establishment of appropriate reference stations for conducting kinematic RTK or network VRS/RTK surveys.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- H ίδÏÏÏη γεÏδαιÏικÏν δικÏÏÏν ελέγÏÎ¿Ï Î³Î¹Î± ÏÎ¿Î¹ÎºÎ¯Î»ÎµÏ ÎµÏαÏÎ¼Î¿Î³Î­Ï Î­Ïει αÏοδειÏθεί ÏÏην ÏÏάξη ÏÏι μÏοÏεί να είναι ένα δαÏανηÏÏ Î­Ïγο, ακÏμη και με Ïη ÏÏήÏη δοÏÏÏοÏικÏν ÏÏÏÏημάÏÏν ενÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÏÏÏÏ Ïο GPS, Ïο EGNOS και Ïο GLONASS ÏήμεÏα ή/και Ïο GALILEO ÏÏο άμεÏο μέλλον. ΠκÏÏÎ¹Î¿Ï Î»ÏÎ³Î¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ÏÏι Ïε ÏέÏÎ¿Î¹ÎµÏ Î´Î¹ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ Î±ÏαιÏοÏνÏαι ÏολλαÏλοί δέκÏÎµÏ Î¼Îµ ÏοÏÏ Î¿ÏοίοÏÏ Î¸Î± ÏÏέÏει να γίνονÏαι δοÏÏÏοÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î¼ÎµÏÏήÏÎµÎ¹Ï ÏαÏÏÏÏÏονα Ïε Ïολλά Ïημεία (εξ αιÏÎ¯Î±Ï ÏÎ·Ï Î±Î½Î±Î³ÎºÎ±Î¹ÏÏηÏÎ±Ï ÎµÏαÏÎ¼Î¿Î³Î®Ï Î´Î¹Î±ÏοÏικÏν μεθÏδÏν ενÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÏÎ¿Ï ÏαÏέÏοÏν και ÏÎ¹Ï ÏÏηλÏÏεÏÎµÏ Î±ÎºÏίβειεÏ), ÎµÎ½Ï Î¼ÎµÏά ÏÎ¹Ï ÎµÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎµÎ´Î¯Î¿Ï Î±ÎºÎ¿Î»Î¿ÏθοÏν ÏÏνήθÏÏ ÏÏονοβÏÏÎµÏ Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÎ±ÏÎ¯ÎµÏ ÏÏοÏεκÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎºÎ±Î¹ ÏÏÏÏημαÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î¼ÎµÏα-εÏεξεÏγαÏÎ¯Î±Ï ÏÏν μεÏÏήÏεÏν αÏÏ ÏÏοÏÏÏÎ¹ÎºÏ Î­Î¼ÏειÏο ÏÏη ÏÏήÏη καÏάλληλÏν λογιÏμικÏν, Ïο οÏοίο αÏαιÏείÏαι να είναι ÏÏηλÏν ÏÏοδιαγÏαÏÏν ÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Î¼Î­Î½Î¿Ï Î½Î± εÏιÏÏγÏάνεÏαι ÏÏηλή ακÏίβεια και αξιοÏιÏÏία ÏÏν αÏοÏελεÏμάÏÏν. ÎκÏμα και με Ïη ÏÏήÏη ÏÏν ÏÏηÏεÏιÏν ÏÎ¿Ï ÏαÏέÏονÏαι ÏήμεÏα αÏÏ Î´Î¯ÎºÏÏα εικονικÏν ÏÏαθμÏν αναÏοÏÎ¬Ï (Virtual Reference Stations Networks), ÏÏÏÏ Ïο ÎÎ»Î»Î·Î½Î¹ÎºÏ Î£ÏÏÏημα ÎνÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï (HEPOS), ÏαÏÏλο ÏÎ¿Ï Î´Î¹ÎµÏκολÏνονÏαι οι αÏαιÏοÏÎ¼ÎµÎ½ÎµÏ Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÎ±ÏίεÏ, Ïο κÏÏÏÎ¿Ï Î¼ÏοÏεί να είναι εξ ίÏÎ¿Ï ÏÏÎ·Î»Ï (Ï.Ï. εξ αιÏÎ¯Î±Ï ÏÎ¿Ï ÎºÏÏÏοÏÏ ÎµÎ³Î³ÏαÏήÏ, ÏÏονοÏÏέÏÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ Ïα Ïάγια Ïέλη ÏÏήÏÎ·Ï ÏÏν ÏÏηÏεÏιÏν ÏÎ¿Ï ÏÏοÏÏέÏοÏν οι ÏάÏοÏοι ÏÏν ÏÏγκεκÏιμένÏν δικÏÏÏν, ÏÏεÏÏÎµÎ¹Ï Î³Î¹Î± Ïην ανάκÏηÏη αÏÏείÏν δεδομένÏν ÏÏαγμαÏικÏν ή εικονικÏν ÏÏαθμÏν ÏÏν δικÏÏÏν κ.ά.). ΩÏÏÏÏο, ÏήμεÏα είναι δÏναÏÏν να αξιοÏοιήÏει ÎºÎ±Î½ÎµÎ¯Ï Ïη δÏÏεάν διάθεÏη ÏÏο ÎιαδίκÏÏο ÏÏηÏεÏιÏν ανάλÏÏÎ·Ï Î¼ÎµÏÏήÏεÏν GPS, οι οÏÎ¿Î¯ÎµÏ Î²Î±ÏίζονÏαι Ïε μεθÏδοÏÏ Î±ÏÏλÏÏÎ¿Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÏημείÏν (Precise Point Positioning, PPP) μεÏά Ïην εÏεξεÏγαÏία ÏÏν διαθέÏιμÏν μεÏÏήÏεÏν αÏÏ Î­Î½Î± μÏνο δέκÏη, (ÏÏνήθÏÏ) διÏÎ»Î®Ï ÏÏÏνÏÏηÏαÏ, Ïον οÏοίο μÏοÏεί να ÏειÏίζεÏαι ένα μÏνο άÏομο ÏÏο Ïεδίο. ΠανάλÏÏη ÏÏν εν λÏÎ³Ï Î¼ÎµÏÏήÏεÏν, ÏÏην ÏεÏίÏÏÏÏη αÏÏή, δεν αÏαιÏεί οÏÏε εξειδικεÏμένο ÏÏοÏÏÏικÏ, οÏÏε Ïη διάθεÏη ÎµÎ¹Î´Î¹ÎºÎ¿Ï Î»Î¿Î³Î¹ÏÎ¼Î¹ÎºÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÏÏÎ±ÎºÎ®Ï ÏÏνÏÏθÏÏÎ·Ï ÏÏν μεÏÏήÏεÏν GPS. Το μÏνο ÏÎ¿Ï Î±ÏαιÏείÏαι είναι η μοÏÏοÏοίηÏη ÏÏν ÏÏν αÏÏείÏν ÏÏν ÏÏÏÏογενÏν μεÏÏήÏεÏν Ïε ένα αÏÏ Ïα διεθνÏÏ Î±ÏοδεκÏά ÏÏÏÏÏÏα ανÏÎ±Î»Î»Î±Î³Î®Ï Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î­Î½Ïν GPS, ÏÏÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ Ïα αÏÏεία RINEX ή Hatanaka Compact RINEX, και η μεÏάδοÏη μέÏÏ ÏÎ¿Ï ÎιαδικÏÏÎ¿Ï ÏÏν μοÏÏοÏοιημένÏν αÏÏείÏν Ïε μια αÏÏ ÏÎ¹Ï Î´Î¹Î±Î¸Î­ÏÎ¹Î¼ÎµÏ Î¼Î·ÏÎ±Î½Î­Ï Online εÏεξεÏγαÏÎ¯Î±Ï Î¼ÎµÏÏήÏεÏν GNSS. ΤÏÏικά, Ïα αÏοÏελέÏμαÏα ÏÎ·Ï Î±Î½Î¬Î»ÏÏÎ·Ï ÏÏν μεÏÏήÏεÏν αÏοÏÏέλονÏαι ÏÏεδÏν αμέÏÏÏ (Ï.Ï. Ïε διάÏÏημα μεÏικÏν λεÏÏÏν ÏÎ·Ï ÏÏαÏ, ανάλογα με Ïο Î¼Î­Î³ÎµÎ¸Î¿Ï ÏÏν αÏÏείÏν) ÏÏην ηλεκÏÏονική διεÏθÏνÏη ÏÎ¿Ï Î­Ïει ÏÏοδείξει ο ÏÏήÏÏηÏ. ΠÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Î¼Î­Î½Î¿Ï Î½Î± ελεÏθοÏν Ïα ÏÏακÏικά ÏαÏακÏηÏιÏÏικά και οι δÏναÏÏÏηÏÎµÏ Î¼Î¹Î±Ï ÏέÏÎ¿Î¹Î±Ï Î´Î¹Î±Î´Î¹ÎºÎ±ÏίαÏ, εÏιλέÏθηκε ένα ÏÏαγμαÏÎ¹ÎºÏ Î³ÎµÏδαιÏÎ¹ÎºÏ Î´Î¯ÎºÏÏο εννέα ÏημείÏν, ÏÎ¿Ï Î±ÏοÏελεί Ïμήμα ÏÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÏÏÎ¿Ï ÏÏν μονίμÏν ÏÏαθμÏν GPS ÏÎ¿Ï Î­Ïει εγκαÏαÏÏήÏει και λειÏοÏÏγεί Ïο ÎεÏδÏÎ½Î±Î¼Î¹ÎºÏ ÎνÏÏιÏοÏÏο ÏÎ¿Ï ÎÎ¸Î½Î¹ÎºÎ¿Ï ÎÏÏεÏοÏκοÏÎµÎ¯Î¿Ï ÎθηνÏν. Τα δεδομένα GPS ÏÎ¿Ï ÏÏλλέγοÏν οι εν λÏÎ³Ï ÏÏαθμοί είναι διαθέÏιμα online, Ïε 24ÏÏη βάÏη, ÏÏην ηλεκÏÏονική διεÏθÏνÏη http://www.gein.noa.gr/gps.html, μαζί με ÏÎ¹Ï Î³Î½ÏαÏÏÎ­Ï ÏÏνÏεÏÎ±Î³Î¼Î­Î½ÎµÏ ÏοÏÏ. ΧÏηÏιμοÏοιÏνÏÎ±Ï Î´ÎµÎ´Î¿Î¼Î­Î½Î± αÏÏ ÏοÏÏ ÏÏγκεκÏιμένοÏÏ ÏÏαθμοÏÏ, αÏÏ Î´Î¹Î±ÏοÏεÏÎ¹ÎºÎ­Ï Î¼Î­ÏÎµÏ ÎºÎ±Î¹ με διαÏοÏεÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏÏÎ¿Î½Î¹ÎºÎ­Ï Î´Î¹Î¬ÏÎºÎµÎ¹ÎµÏ ÏαÏαÏηÏήÏεÏν, έγιναν διάÏοÏÎµÏ ÏÏγκÏίÏÎµÎ¹Ï ÏÏν αÏοÏελεÏμάÏÏν ÏÎ¿Ï Î±ÏÏλÏÏÎ¿Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï ÏÏν εν λÏÎ³Ï ÏημείÏν μέÏÏ online εÏεξεÏγαÏÎ¯Î±Ï ÏÏν μεÏÏήÏεÏν και εξάÏθηκαν ÏÏήÏιμα ÏÏμÏεÏάÏμαÏα ÏÏ ÏÏÎ¿Ï ÏÎ¹Ï Î´ÏναÏÏÏηÏÎµÏ ÎºÎ±Î¹ Ïα οÏέλη αÏÏ Ïη ÏÏήÏη αÏÏÏν ÏÏν νέÏν ÏεÏνικÏν, οι οÏÎ¿Î¯ÎµÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ιδιαίÏεÏα ελκÏÏÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ εÏÏÏÎµÎ»ÎµÎ¯Ï Ïε ÏεÏιÏÏÏÏÎµÎ¹Ï Î±Î½Î¬Î³ÎºÎ·Ï ÎºÎ±Î¸Î¿ÏιÏÎ¼Î¿Ï Î³ÎµÏδαιÏικÏν δικÏÏÏν Ïε ÏεÏιοÏÎ­Ï ÏÏÎ¿Ï Î´ÎµÎ½ ÏÏάÏÏοÏν διαθέÏιμα δίκÏÏα μονίμÏν ÏÏαθμÏν GNSS (Ï.Ï. Ïε αÏομακÏÏÏÎ¼Î­Î½ÎµÏ ÏεÏιοÏέÏ) ή ÏÏÎ¿Ï Î¿Î¹ ÏÏιÏÏÎ¬Î¼ÎµÎ½ÎµÏ Î³ÎµÏδαιÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÏÏÎ¿Î´Î¿Î¼Î­Ï Î´ÎµÎ½ εÏιÏÏέÏοÏν Ïη δημιοÏÏγία καÏάλληλÏν ÏÏαθμÏν αναÏοÏÎ¬Ï Î³Î¹Î± Ïη διεξαγÏγή διαδικαÏιÏν ÏÏεÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï Î® κινημαÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï RTK.
Δ Δεληκαράογλου (2011)  Πως το GPS "είδε" το σεισμό Μ=9 στο Honshu της Ιαπωνίας   Τεύχος 2011_01, Γεωδαισίας Δείγματα και Παραδείγματα, e-Περιοδικό Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [e-magazine article]  
Abstract: In the Higher Geodesy Laboratory of the Department of Surveying Engineering, National Technical University of Athens we have analyzed various data sets from several permanent GPS stations of the active network of the International GNSS Service (IGS, formely the International GPS Service) in the vicinity of the devastating earthquake near the East Coast Of Honshu, Japan, that hit on Friday 11/3/2011, 5:46:23 UTC. It is interesting that the kinematic positioning solutions detection for at least two nearby stations, approximately 140 and 430 km from the epicenter of the earthquake, showed ground movements of up to 3 meters, and also indicate clearly, minutes after the first shock, the intense post-seismic displacement waveforms. A summary of the most significant results of these quick evaluations reveal how GPS "saw" (detected) the big earthquake in Hunshu are presented in the following pages.
Notes: ΠÎΡÎÎÎΨΠ- ΣÏο ÎÏγαÏÏήÏιο ÎνÏÏεÏÎ·Ï ÎεÏδαιÏÎ¯Î±Ï Î±Î½Î±Î»ÏÏαμε μια εκÏεÏαμένη ÏειÏά δεδομένÏν GPS αÏÏ Î¼ÏνιμοÏÏ ÏÏαθμοÏÏ ÏÎ¿Ï Î±ÏοÏελοÏν μέÏÎ¿Ï ÏÎ¿Ï Î´Î¹ÎºÏÏÎ¿Ï ÏÎ·Ï ÎιεθνοÏÏ Î¥ÏηÏεÏÎ¯Î±Ï GNSS (IGS, International GNSS Service) ÏÏην ÏεÏιοÏή ÏÎ¿Ï ÎºÎ±ÏαÏÏÏεÏÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÏειÏÎ¼Î¿Ï ÏÏο Hunshu ÏÎ·Ï ÎαÏÏνίαÏ, Ïην ΠαÏαÏκεÏή 11/3/2011, 05:46:23 UTC. Îίναι ενδιαÏέÏον ÏÏι οι εÏιλÏÏÎµÎ¹Ï ÎºÎ¹Î½Î·Î¼Î±ÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÎµÎ½ÏοÏιÏÎ¼Î¿Ï Î³Î¹Î± δÏο ÏοÏλάÏιÏÏον αÏÏ ÏοÏÏ ÏÏάÏÏονÏÎµÏ ÏÏαθμοÏÏ, Ïε αÏοÏÏάÏÎµÎ¹Ï ÏεÏίÏÎ¿Ï 140 και 430 ÏιλιÏμεÏÏα αÏÏ Ïο εÏίκενÏÏο ÏÎ¿Ï ÏειÏμοÏ, δείÏνοÏν εμÏανÏÏ Î¼ÎµÏακινήÏÎµÎ¹Ï ÏÎ¿Ï ÎµÎ´Î¬ÏοÏÏ Î¼Î­ÏÏι και 2.4 μέÏÏÏν, και εÏιÏλέον εμÏανίζοÏν ÏÎ¹Ï Î­Î½ÏÎ¿Î½ÎµÏ Î¼ÎµÏαÏειÏÎ¼Î¹ÎºÎ­Ï Î¼Î¹ÎºÏοκινήÏÎµÎ¹Ï ÏεÏÎ¹Î¿Î´Î¹ÎºÎ¿Ï ÏαÏακÏήÏα. Îια ÏειÏά αÏÏ Ïα Ïλέον ενδεικÏικά αÏοÏελέÏμαÏα αÏÏÏν ÏÏν αναλÏÏεÏν ÏÎ¿Ï Î±Î½Î±Î´ÎµÎ¹ÎºÎ½ÏοÏν ÏÏÏ Ïο GPS είδε Ïο μεγάλο ÏειÏÎ¼Ï ÏÏο Hunshu ÏÎ·Ï ÎαÏÏÎ½Î¯Î±Ï Î´Î¯Î½Î¿Î½Ïαι ÏÏÎ¹Ï ÎµÏÏÎ¼ÎµÎ½ÎµÏ ÏελίδεÏ.
Powered by PublicationsList.org.